Xi Măng Việt Nam – Những vấn đề cơ bản

Có thể nói trong 10 năm qua, công nghệ sản xuất XM thế giới đã có những cải tiến vượt bậc. Tại VN, các tinh hoa của công nghệ cũng đã được các nhà đầu tư quan tâm ứng dụng. Nhưng các công nghệ mới đã phát huy hiệu quả hay chưa còn là điềuContinue reading “Xi Măng Việt Nam – Những vấn đề cơ bản”