hardfacing

What Is Heat Input, and How Does It Affect the Quality of Welds?

Posted on

LHIHeat input can be referred to as “the electrical energy supplied by the welding arc to the workpiece.” In practice, however, heat input can approximately - if the arc efficiency is not taken into consideration - be characterized as the ratio of the arc power supplied to the electrode to the arc travel speed, as shown in the following equation:Untitled

where “A” is welding current (ampere: the quantity of electricity conveyed in one second); “V” is welding arc voltage (volt); “S” is the arc travel speed or welding speed (mm/min or cm/min); “60” standardizes the units for “A” and “S,” since 1 minute is 60 seconds). In this way, the unit of heat input can be J/mm, kJ/mm, J/cm, or kJ/cm where “J” and “kJ” stand for Joule and kilo-Joule respectively

Read the rest of this entry »

Nhà máy nhiệt điện chạy than

Posted on Updated on

Với trên dưới 20 nhà máy Nhiệt điện chạy Than tại Việt Nam, thì việc ứng dụng hàn đắp chống mòn trong các nhà máy Nhiệt điện chạy than là một trong những ngành quan trong và có một khoảng ứng dụng rất lớn cho tất cả các sản phẩm và ứng dụng khác nhau.

Nhưng trước hết để hiểu và ứng dụng được công nghệ hàn đắp cho các nhà máy nhiệt điện chay than, ta cần hiểu cấu trúc cơ bản nhất của nhà máy nhiệt điện chạy than gồm những phần nào? Để từ đó có những giải pháp cụ thể cho nó.

Dưới đây là một so đồ điển hình nhất về nhà máy nhiệt điện chạy than:

Image

Read the rest of this entry »

[QC] UTP cho Ứng dụng đắp Phục Hồi cho Nhà máy Xi Măng

Video Posted on

Video tổng hợp các ứng dụng của vật liệu hàn UTP cho nhà máy xi măng.
Video thực hiện bởi Weltec.

Hàn đắp phục hồi búa đập

Posted on Updated on

Búa đập trong Máy đập búa chịu va đập lớn. Thông thường người ta dùng que hàn có hàm lượng ~13% Mn để hàn phục hồi. Loại que hàn này có đặc tính tự tôi, tăng cứng trong quá trình va đập, độ cứng dau khi làm việc có thể đạt từ 40-47HRC. Tuy nhiên khi mới hàn độ cứng chỉ khoảng 15-20HRC. Do vậy để đạt hiệu quả tốt nhất, sau khi hàn xong lớp que hàn Mn, người ta hàn phủ thêm 1 lớp que hàn chống mài mòn, độ cứng khoảng 50-60 HRC. Khi lớp bên ngoài vừa mòn thì lớp bên trong cũng đã đáp ứng được yêu cầu làm việc.

Read the rest of this entry »

Hàn đắp, Phục hồi trong nhà máy Xi Măng

Posted on Updated on

Trong một nhà máy sản xuất ximăng, quá trình sản xuất gồm 6 công đoạn:

  • Công đoạn 1: Khai thác mỏ.
  • Công đoạn 2: Gia công sơ bộ nguyên liệu.
  • Công đoạn 3: Nghiền, sấy phối liệu sống.
  • Công đoạn 4: Nung Clinker.
  • Công đoạn 5: Nghiền xi măng.
  • Công đoạn 6: Đóng gói xi măng.

Sơ đồ các công đoạn và những phần công việc Hàn đắp, Phục hồi có thể thực hiện

Read the rest of this entry »

Định nghĩa & Phân loại hàn đắp (Theo AWS)

Posted on Updated on

Để hiểu bản chất của kỹ thuật hàn đắp, trước hết ta cần hiểu cơ bản Hàn đắp được định nghĩa như thế nào???

Trong Tiếng Anh, có rất nhiều từ để có biểu hiện cho loại kỹ thuật hàn này. Có thể kể ra:

Surfacing
Cladding
Hard surfacing
Rebuilding
Hardfacing
Buttering
Buildup
Surface cladding
Buffer layer
Others?

Vậy phải hiểu như thế nào và dùng từ nào cho phù hợp???

Read the rest of this entry »