Tấm chịu mài mòn – Ứng dụng điển hình của Hàn đắp cứng

Tấm hai lớp chịu mòn (hardfaced wear plate) đượcc chế tạo bằng phương pháp hàn đắp. Vật liệu có tính chất mài mòn (thường là các hợp kim carbit) được đắp phủ trên bề mặt tấm nền thép carbon thấp. Phương pháp này tạo ra một lớp cứng có khả năng chịu mòn rất caoContinue reading “Tấm chịu mài mòn – Ứng dụng điển hình của Hàn đắp cứng”