Định nghĩa & Phân loại hàn đắp (Theo AWS)

Để hiểu bản chất của kỹ thuật hàn đắp, trước hết ta cần hiểu cơ bản Hàn đắp được định nghĩa như thế nào??? Trong Tiếng Anh, có rất nhiều từ để có biểu hiện cho loại kỹ thuật hàn này. Có thể kể ra: Surfacing Cladding Hard surfacing Rebuilding Hardfacing Buttering Buildup Surface claddingContinue reading “Định nghĩa & Phân loại hàn đắp (Theo AWS)”