Tiêu chuẩn

Định nghĩa & Phân loại hàn đắp (Theo AWS)

Posted on Updated on

Để hiểu bản chất của kỹ thuật hàn đắp, trước hết ta cần hiểu cơ bản Hàn đắp được định nghĩa như thế nào???

Trong Tiếng Anh, có rất nhiều từ để có biểu hiện cho loại kỹ thuật hàn này. Có thể kể ra:

Surfacing
Cladding
Hard surfacing
Rebuilding
Hardfacing
Buttering
Buildup
Surface cladding
Buffer layer
Others?

Vậy phải hiểu như thế nào và dùng từ nào cho phù hợp???

Read the rest of this entry »