Nhiệt Điện

Nhà máy nhiệt điện chạy than

Posted on Updated on

Với trên dưới 20 nhà máy Nhiệt điện chạy Than tại Việt Nam, thì việc ứng dụng hàn đắp chống mòn trong các nhà máy Nhiệt điện chạy than là một trong những ngành quan trong và có một khoảng ứng dụng rất lớn cho tất cả các sản phẩm và ứng dụng khác nhau.

Nhưng trước hết để hiểu và ứng dụng được công nghệ hàn đắp cho các nhà máy nhiệt điện chay than, ta cần hiểu cấu trúc cơ bản nhất của nhà máy nhiệt điện chạy than gồm những phần nào? Để từ đó có những giải pháp cụ thể cho nó.

Dưới đây là một so đồ điển hình nhất về nhà máy nhiệt điện chạy than:

Image

Read the rest of this entry »