Hồ Sơ Nhà cung cấp

Bao Chi Corp – Nhà sản xuất Tấm Chịu Mòn

Posted on

Công ty TNHH Bảo Chi (BCC) là một công ty tư nhân được thành lập dựa trên những nền tảng kỹ thuật lâu năm từ các nhà sản xuất các sản phẩm ứng dụng cho Bảo Trì và Sửa chữa công nghiệp.

Từ khi thành lập vào tháng 03/2009, BCC đã xác định cho mình định hướng để trở thành nhà cung cấp giải pháp cho các vấn đề mòn, bảo trì và sửa chữa công nghiệp. Chúng tôi là đại diện của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm epoxy như: Devcon (USA), DSH Systems (New Zealand), Innovative Alloys (Malaysia), D&H Sécheron (India)…

Read the rest of this entry »