Nhà máy nhiệt điện chạy than

Với trên dưới 20 nhà máy Nhiệt điện chạy Than tại Việt Nam, thì việc ứng dụng hàn đắp chống mòn trong các nhà máy Nhiệt điện chạy than là một trong những ngành quan trong và có một khoảng ứng dụng rất lớn cho tất cả các sản phẩm và ứng dụng khác nhau.

Nhưng trước hết để hiểu và ứng dụng được công nghệ hàn đắp cho các nhà máy nhiệt điện chay than, ta cần hiểu cấu trúc cơ bản nhất của nhà máy nhiệt điện chạy than gồm những phần nào? Để từ đó có những giải pháp cụ thể cho nó.

Dưới đây là một so đồ điển hình nhất về nhà máy nhiệt điện chạy than:

Image

Trong đó

1. Tháp làm người 10. Van hơi chính 19. Quá nhiệt
2. Bơm nước tuần hoàn 11. Tua-bin cao áp 20. Forced draught fan
3. Đường biếm áp (3-pha) 12. Deaerator 21. Bộ xấy
4. Trạm biến áp (3-pha) 13. Cấp nhiệt 22. Đường lấy khí
5.Máy phát điện (3-phase) 14. Băng tải than 23. Trao đổi nhiệt
6. Tua-bin thấp áp 15. Phễu cấp than 24. Xấy khí
7. Bơm chính cấp nước lò hơi 16. Máy nghiền than 25. Lọc bụi
8. Bình ngưng 17. Bao hơi 26. Thông gió
9. Tua-Bin trung áp 18. Thuyền xỉ 27. Ống khói

Mô tả chi tiết:

Lưu trình của một nhà máy nhiệt điện như sau:

 1. Coal is conveyed (14) from an external stack and ground to a very fine powder by large metal spheres in the pulverized fuel mill (16).
 2. There it is mixed with preheated air (24) driven by the forced draught fan (20).
 3. The hot air-fuel mixture is forced at high pressure into the boiler where it rapidly ignites.
 4. Water of a high purity flows vertically up the tube-lined walls of the boiler, where it turns into steam, and is passed to the boiler drum, where steam is separated from any remaining water.
 5. The steam passes through a manifold in the roof of the drum into the pendant superheater (19) where its temperature and pressure increase rapidly to around 200 bar and 570°C, sufficient to make the tube walls glow a dull red.
 6. The steam is piped to the high-pressure turbine (11), the first of a three-stage turbine process.
 7. A steam governor valve (10) allows for both manual control of the turbine and automatic set point following.
 8. The steam is exhausted from the high-pressure turbine, and reduced in both pressure and temperature, is returned to the boiler reheater (21).
 9. The reheated steam is then passed to the intermediate pressure turbine (9), and from there passed directly to the low pressure turbine set (6).
 10. The exiting steam, now a little above its boiling point, is brought into thermal contact with cold water (pumped in from the cooling tower) in the condensor (8), where it condenses rapidly back into water, creating near vacuum-like conditions inside the condensor chest.
 11. The condensed water is then passed by a feed pump (7) through a deaerator (12), and pre-warmed, first in a feed heater (13) powered by steam drawn from the high pressure set, and then in the economiser (23), before being returned to the boiler drum.
 12. The cooling water from the condensor is sprayed inside a cooling tower (1), creating a highly visible plume of water vapor, before being pumped back to the condensor (8) in cooling water cycle.
 13. The three turbine sets are coupled on the same shaft as the three-phase electrical generator (5) which generates an intermediate level voltage (typically 20-25 kV).
 14. This is stepped up by the unit transformer (4) to a voltage more suitable for transmission (typically 250-500 kV) and is sent out onto the three-phase transmission system (3).
 15. Exhaust gas from the boiler is drawn by the induced draft fan (26) through an electrostatic precipitator (25) and is then vented through the chimney stack (27).

Published by Admin

Ngô Văn Trọng - Kỹ sư công nghệ Hàn. Ứng dụng công nghệ Hàn đắp trong việc đắp phục hồi và bảo vệ chống mòn các chi tiết máy. Giải pháp cho vấn đề vận chuyển vật liệu rời (Bulk Materials Handling Solutions)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: