Những ưu điểm cơ bản của Hàn đắp

Posted on Updated on

1. Giảm thiểu chi phí

– Phục hồi chi tiết bị mòn trở lại điều kiện như mới thông thường không đắt bằng việc thay thế một chi tiết mới.

– Việc sản xuất những chi tiết có khả năng làm việc trong điều kiện mòn cao bằng phương pháp đắp trên bề mặt chi tiết đó một lớp vật liệu có khả năng làm việc chịu mòn trên nền một lớp vật liệu thông thường (rẻ) cũng là một phương pháp để tối ưu hoá về mặt chi phí.

2. Kéo dài tuổi thọ của thiết bị

Việc hàn đắp chống mòn bề mặt sẽ làm kéo dài tuổi thọ chi tiết so với những chi tiết không được đắp. Thậm chí, trong một số trường hợp việc đắp chống mòn còn tao ra lớp bề mặt có tuổi thọ dài hơn cả chi tiết gốc ban đầu (thường chế tạo bằng phương pháp Đúc).

3. Giảm thời gian dừng máy:

Bởi tuổi thọ của chi tiết dài hơn, số lần dừng máy cho việc thay thế cũng giảm đi.

4. Giảm thiểu chi phí cho chi tiết dự phòng.

Khi giải pháp hàn đắp cứng đã ứng dụng thành công, số lượng chi tiết dự phòng trong sản xuất cũng giảm xuống. Đôi khi nó không còn cần thiết ở một số trường hợp. Điều này làm tăng hiệu quá kinh tế cho sản xuất lên rất nhiều. Đặc biệt trong các ngành công nghiệp mà giá trị hàng dự phòng thường rất lớn, như: Xi Măng, Nhiệt Điện, Hoá dầu..

Liện hệ với chúng tôi để nhận thêm tư vấn cho trường hợp của bạn!

Tham khảo:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s